Home

Samenwerken waar dat meerwaarde heeft, met behoud van ieders eigenheid

Dat is de missie van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken

De Raad van Kerken De Bilt en Omstreken is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in de zes dorpskernen van de gemeenten De Bilt en Den Dolder.
De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen willen elkaar versterken en gezamenlijk dienstbaar zijn aan de samenleving, met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

De citaten die u hiernaast ziet, zijn niet speciaal onze mening. Ze zijn bedoeld om over na te denken of om een glimlach op te roepen.